Správa budov

 • správa nehnuteľností
 • údržba a opravy vrátane 24 hod. havarijnej služby
 • obsluha a kontrola technických zariadení
 • odborné prehliadky a skúšky
 • odborná technická pomoc
 • sledovanie a evidencia spotreby energií vrátane komunikácie s dodávateľmi
 • služby prevencie PO, BOZP a OŽP
 • zaistenie riadenia logistiky
 • zaistenie obsluhy telefónnej ústredne vrátane opráv a údržby
 • technické zabezpečenie mimoriadnych akcií podľa požiadaviek zákazníka
 • zaistenie stredných a veľkých opráv nad rámec bežnej údržby
 • zaistenie údržby a opráv výťahov a eskalátorov 
 • údržba vzduchotechniky a klimatizácie 
 • kontrola a koordinácia ďalších nami poskytovaných služieb
 • údržba zelene a starostlivosť o vonkajšie priestory
 • zimná údržba
 • odpadové hospodárstvo
 • recepčné a informátorské služby
 • kľúčové a kartové hospodárstvo

Chcete sa nás niečo opýtať?

Zavolajte alebo napíšte nám. Radi Vám odpovieme!